Friesdagblad maandag 8 febr 2016

lc  6 febr. 2016

Uit andere media

Friesdagblad maandag 6 maart 2006

Friese versie ‘Ja Zuster Nee Zuster’ in Wergea Wergea Toneelvereniging Halbertsma uit Wergea brengt volgende jaar een Friese versie van de familievoorstelling Ja Zuster, Nee Zuster op de planken. Halbertsma is er als eerste amateurtoneelvereniging in geslaagd de rechten hiervoor te verkrijgen. Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige televisieserie geschreven door Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink die in de jaren zestig een ongekend succes was. Ja Zuster, Nee Zuster werd in 1999 door het RO-theater in theaters door heel Nederland gespeeld en in 2002 werd de gelijknamige film uitgebracht. De Wergeaster toneelvereniging brengt de voorstelling ter ere van haar 135-jarig bestaan. Tryntsje van der Zee heeft het stuk in het Fries vertaald met hulp van Peter Sijbenga voor wat betreft de liedjes.  

Friesdagblad, vrijdag 10 februari 2012

Wergea Toneelvereniging Halbertsma Wergea bestaat 140 jaar en viert dat met Moulin Rouge in het Fries. Moulin Rouge is de titel van de musicalfilm uit 2001 van Baz Luhrmann. Het speelt zich af rond de beroemde gelijknamige Parijse nachtclub in de jaren negentig van de negentiende eeuw. Theo Smedes heeft het script vertaald naar het Fries en regisseert het        stuk. De première is op 2 maart in De Bidler te Wergea.

 De Mid-Frieslander , dinsda 29november 2005

Ofrûne freed en sneon brocht toanielferiening Halbertsma trye ienakters foar it ljocht. Trye

ferskillende ienakters waarden spyle yn't deselde dekor. Om dat moochlik te meitsjen moasten

de decorbouwers fan Halbertsma wer alles út de (keuken) kast helje. Streamend wetter út de

kraan, in panne sop welke oersiede moast, in parachutist welke troch it dak komt, fallende

spegels, dekorstikken welke ophong wurde moasten, neat wie hun te gek. Tusken de ienakters

troch moast der omraak klust wurde om it toaniel klear te kryen foar de folgende ienakter.

Dêrom by dizze in foto fan 'de mannen yn't swart' (helaas stiet net eltse bouwer dêrop):

De Mid-Frieslander skreun it folgende:

'Der hinget in man oan 'e lampe’

WERGEA - Er is weer eens ouderwets gelachen in Wergea. Vrijdag- en zaterdagavond stonden

er drie eenakters op het programma van toneelgezelschap Halbertsma uit Wergea. ‘Der hinget

in man oan 'e lampe yn 'e keuken’, ‘De Brief’, en ‘Happy Birthday Jelly', waren de titels van de

eenakters die door acht jonge spelers te uitvoering werden gebracht. Drie heel uiteenlopende

eenakters waarvan behoorlijk op de lachspieren werd gewerkt.

 Op de foto een fragment uit 'Der hinget in man oan 'e lampe’. Terwijl Marrit Bamboe en

Martijn Schutter salueren, staat Bauke van der Veen met Annelies (Renske Hoekstra) te

onderhandelen. (Foto: Pier van der Heide).

(bron: Mid Frieslander dinsdag 29 november 2005)

Home Home Agenda Agenda Recensies Recensies Galerij Galerij Ienakters 2013 Ienakters 2013 Geschiedenis Geschiedenis Contact Contact