Toneelver. Halbertsma Wergea

e:  halbertsmawergea@hotmail.com

Contact

 Voorzitter :  Remco Bosma Secretariaat: Bauke van der Veen
Contact
  Penningmeester: Gretha Koopmans
Lid: Maarten Scholtanus
Lid: Hessel F Boersmans
Home Home Agenda Agenda Recensies Recensies Galerij Galerij Ienakters 2013 Ienakters 2013 Geschiedenis Geschiedenis Contact Contact
Voor het overmaken van contributie: toneel ver. halbertsma nl 78 rabo 0335 4737 33